Mood House yhdistää voimat Addiktum Koulutukset Oy:n kanssa

Lisää uutisia aiheesta keväällä 2024

Akuuttihoito ja päihteet

Ikäihmisen päihdehäiriöt

Kohtaamisen kokemus

 • Haastavat asiakastilanteet

Jalkautuvat ja kotiin vietävät palvelut

Motivoiva työtapa ja muutosvaiheen malli

Nuoren päihdehäiriö ja sen hoito

Perustietoa huumausaineista ja muuntohuumeista

 • tilannepäivitys ja keskeinen lainsäädäntö
 • huumausaineiden vaikutukset ja haitat
 • käytön tunnistaminen ja hoidollinen tarve
 • huumausaineet internetissä

Päihderiippuvuus ja keskeiset hoitomuodot

 • Alkoholiongelmien ja huumausaineongelmien Käypä hoito -suositukset sekä PALKO-suositukset

Päihteet ja työterveys

 • Työpaikan päihdeohjelma käytännössä

Päihteiden käytön kartoittamisen menetelmä

 • AUDIT-testi ja mini-interventio
 • Päihdeanamneesi, status, päihtymystilan arviointi
 • Nuorten päihdemittari ADSUME
 • EuropASI ja EuroADAD
 • PRISM

Päihteet ja mielenterveys

Päihteet ja vieroitusoireet

 • Vieroitusoireiden arviointi ja hoitolinjat