DEFUSING

AUTA HENKILÖKUNTAASI JAKSAMAAN

Michael R. Scotch

DEFUSING

 

Nyt ajankohtaista: Korona

 

Hoitotyön työyhteisöjä kohtaa erilaiset arjen haasteet, joista osa saattaa olla varsin traumaattisia.

 

Tiedonkulkua heikentää ja hidastaa osaltaan esimerkiksi vuorotyö, poissaolot sekä työyhteisöissä liikkuvat huhut.

 

Hoitotyön henkinen kuormitus on suuri ja hoitotyön tekijät joutuvat vastaamaan erilaisiin
kysymyksiin myös vapaa-aikanaan (läheiset, perhe, ystävät jne.).

 

 

Mistä on kyse

 

Defusing-menetelmä on varhainen henkisen ensiavun interventio,
jonka avulla pyritään purkamaan välittömät järkyttävän tapahtuman
synnyttämät ajatukset ja tunteet. Tarkoituksena on palauttaa työntekijän
työkyky mahdollisimman nopeasti ennalleen ja ehkäistä sairauspoissaoloja.

Defusing-istunnon tarkoituksena on avuntarpeen näkökulmasta kartoittaa ne,
jotka mahdollisesti tarvitsevat kriisiapua ja seurantaa jatkossa.

Defusing-menetelmän käytöllä on todettu olevan positiivinen vaikutus
työntekijöiden työkykyyn äkillisten järkyttävien tapahtumien jälkeen.


Istunnon ohjaaja (ohjaajat) tulee perehdyttää menetelmään.

 

 

TILAISUUDEN ILMAPIIRI ON MENESTYSTEKIJÄ

 

Mikäli istunnossa (interventiossa) on kaksi ohjaajaa, toinen toimiin pääohjaajana ja toinen tarkkailijana.

Osallistuminen on vapaaehtoista, eikä muistiinpanoja tehdä.

 

Defusing-istunto kestää noin 20-45 minuuttia.

 

Pieniryhmä, jossa jokainen osallistuja saa tilaisuuden ilmaista ajatuksiaan ja purkaa
päällimmäisiä tunteitaan. Tavoitteina yhteisön vahvistaminen, kokemusten ja mielikuvien
normalisointi, rauhoittuminen ja paluu työrutiineihin sekä lisäavun tarpeen kartoitus.

 

Intervention vaiheet:

 

1. Johdantovaihe; kerrotaan mitä on tapahtunut, kerrotaan mitä istunnossa tapahtuu. TILAISUUDEN TARKOITUS

2. Läpikäyntivaihe; käydään läpi itse traumaattinen tapahtuma = eli mitä on tapahtunut.
   Käydään läpi mitä kukin on tilanteen aikana havainnut, kuka näki, kuuli, koki tai teki mitäkin.
   Tarkoituksena on saada jokainen osallistuja purkamaan tapahtuman aiheuttamat päällimmäiset
   reaktiot ja tunteet. FAKTAT, AJATUKSET TUNTEET
3. Informaatiovaihe; kerrotaan mitä tapahtuman jälkeen tapahtui, esimerkiksi, miten uhreille kävi jne.
   Voidaan myös antaa tapahtumasta laajempaa selvitystä tapahtumasta. Lisäksi kerrotaan osallistujille,
   millaisia tavanomaisia reaktioita tapahtuma voi aiheuttaa. YHTEENVETO, NORMALISOINTI, JATKO

Defusing-istunnon perusteella kartoitetaan, onko purkukokous riittävä tuki, vai tarvitaanko jatkoapua.