Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö

 

Michael R. Scotch

Ehkäisevä mielenterveys- ja  päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö perustuu lakiin ja ehkäisevän päihdetyön laatukriteerit huomioivalla koulutusprosessilla voidaan tehostaa resurssien käyttöä. Meiltä saa myös projektitukea projektityöntekijälle sekä ehkäisevän päihdetyön käytännön suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen.

 

Ehkäisevän_paihdetyön_verkosto

 

Erään kehittämishankkeen loppuraportti

Aikaeuro-2006 raportti

 

Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö peruskouluissa ja oppilaitoksissa

 

Ehkäisevän päihdetyö huomioidaan peruskoulujen ja oppilaitosten toimintasuunnitelmissa ja eräänä työkaluna käytetään ehkäisevän päihdetyön vuosikelloa. Kokonaisuudessa huomioidaan eri sidosryhmät, kuten opiskelijat, vanhemmat, opettajat, oppilaitoksen yhteistyökumppanit sekä alueellinen palvelujärjestelmä. Ehkäisevän päihdetyön vuosikellon eri toimintoihin kuuluu mm. kouluterveyskyselyn jalkauttaminen.

 

Käytännöllisen vuosikellon voit tulostaa itsellesi tästä:

ehkaisevan-paihde-ja-mielenterveystyan-vuosikello

>> vuosikellon-taulukko

 

Ehkäisevä päihde- ja mielenterveytyön toteuttaminen ammatillisissa oppilaitoksissa:

 

Terveenä työelamään-raportti 2013

Voit tiedustella muita toteutuneita hankkeita suoraan: petri.kylmanen at moodhouse.fi

 

Leiritoiminta

 

Tässä hyvä lisäpalanen seurakuntiin, järjestöihin tai nuorisotoimeen. Vierailemme leireillä ja kokonaisuuteen voidaan liittää ohjaajien tai isosten valmentaminen päihdekysymyksissä. Eräänä menetelmänä on vertaisvalistava toiminnallinen päihdepeli.

 

”Kun kaikki muutkin” -koulutuspaketti

 

Mood House Oy:n ”Kun kaikki muutkin” -koulutuspaketti on todellinen ”avaimet käteen”-koulutuspaketti, jota voi hyödyntää niin lyhyt- kuin pitkäkestoisissa projekteissa. Sopii myös päihdestrategioiden ja päihdeohjelmien päivittämiseen sekä jalkauttamiseen.

 

>> materiaali

 

Alkoholiohjelma, Kaste-ohjelma ja Mieli 2015-ohjelmat käytännössä

 

Koulutus- ja kehittämistyö integroidaan alueelliseen palvelujärjestelmään, jolloin myös alueellinen yhteistyöverkosto vahvistuu.

 

Hankeessa kootaan alueelliset toimijat yhteen koulutusprosessiin, johon liitetään yhteistyön suunnitteluvaiheessa sovitut elementit. Kokonaisuuteen voidaan liittää myös kuntalaisten kuulemistilaisuuksia ja alueellisia foorumeja, erilaisten tietojen kerääminen, tutkimustyö ja raportointi.

 

Tutustu kahteen innovaatioon, joissa olemme olleet mukana. Ehkäisevä työ kouluissa ja päihdeneuvojakoulutus:

 

>> Paihdetyon innovaatiot 2010