Kun kaikki muutkintyön ja hoidon tueksi.

Michael R. Scotch

Työn ja hoidon tueksi

Olemme toteuttaneet useita päihdetyön kehittämishankkeita sekä tuottaneet toimintamalleja erilaisissa toimintaympäristöissä. Jos sinusta tuntuu että teilläkin olisi kehitettävää näissä asioissa, ota yhteyttä ja vaihdetaan ajatuksia.

 

Oppilaitoksissa

 

Mood House Oy toteuttaa koulutuspalveluita eri oppilaitoksille. Olemme räätälöineet opintokokonaisuuden, jolla täytetään esimerkiksi päihdetyön opetuksen minivaatimukset eri tutkinnoissa

 

AUDIT-testistä mini-interventioon

 

Työyhteisöissä suosittu koulutuksemme on lyhyt kestoltaan, mutta pysäyttävän tehokas sisällöltään. Koulutus soveltuu myös oppilaitoksiin ja kuntalaisten tilaisuuksiin.

 

Motivoiva työtapa

 

Tehokkaalla menetelmällä on monta nimitystä, tiedustele lisää kiitellystä koulutuksestamme.

 

Toimintamalleja käytäntöön

 

Olemme olleet mukana rakentamassa erilaisia toimintamalleja mm. hoitotyön, nuorisotyön, opetuksen ja sosiaalityön sektoreilla. Onko työpisteessäsi tilanteita joihin liittyy haitallista päihteiden käyttöä ja tarvittaisiin yhteiset sävelet sen hoitamiseksi? Tämä koulutusprosessi varmistaa, että toimintamalli syntyy ja sitä käytetään

 

Päihdehoitotyön lisäosaamista

 

Tarjoamme käytännönläheistä päihdehoitotyön koulutusta selkosuomella. Soveltuu peruspalveluista erikoissairaanhoitoon, somaattisesta sairaanhoidosta psykiatriseen sairaanhoitoon.

 

1. Perustietoa huumausaineita ja muuntohuumeista

– huumausaineiden vaikutukset ja haitat

– käytön tunnistaminen

– huumausaineet internetissä

– keskeinen lainsäädäntö

 

2. Päihderiippuvuus ja keskeiset hoitomuodot

– Alkoholi- ja huumausaine Käypä-hoitosuositukset

– Potilaan/asiakkaan päihdeongelma ja sen kohtaaminen

– Päihderiippuvuus ja sen hoito

– Päihdepalvelut

3. Päihteiden käyttäjä potilaana/asiakkaana

– Päihdeanamneesi ja erilaisia kartoitusmenetelmiä

– Päihteiden käytöstä keskustelu potilaan ja omaisten kanssa

– Vuorovaikutustaidot

– Uhkaavat tilanteet

– Tuki- ja ohjausmateriaalit sekä funktioanalyysi

 

4. AUDIT-testi ja mini-interventio (lyhytneuvonta)

– Vaikuttavien työmenetelmien käyttö riskiryhmään kuuluvien alkoholin käyttäjien kanssa

– Yli 65-vuotiaiden päihdemittari ja sen käyttö

5. Nuoren päihdehäiriö ja sen hoito sekä keskeiset mielenterveyden häiriöt

– perustietoa ja työkaluja

– nuorten päihdemittari ADSUME

– huumeseulat

– erityisteemana kannabis

 

6. Ikäihmisen päihteiden käyttö

– perustietoa ja ikäihmiselle soveltuvan päihdemittarin käyttö

– erityispiirteet esim. fysiologia, lääkitys

7. Päihteet ja vieroitusoireet

– päihteiden käyttöön liittyvät vieroitusoireet, niiden arviointi ja hoito

 

8. Päihde- ja mielenterveyspotilaan/asiakkaan turvallinen kohtaaminen

– työturvallisuus

– teemaan liittyvät erityispiirteet esimerkiksi asiakkaan kotona tehtävä työ

– oman ammattitehtävän puitteissa tapahtuva auttaminen ja tukeminen

 

9. Opioidiriippuvuus ja sen hoito

– keskeiset hoitolinjat

– arviointi

– työkaluja

10. Päihteet ja mielenterveys

 

11. Yhteisöhoito sekä kokemusasiantuntijuus

 

12. Etiikka päihde- ja mielenterveystyössä

– eettiset ohjeet

– ristiriitaiset tilanteet ja päätöksenteko

 

13. Perustietoa mielenterveydestä ja siihen liittyvistä sairauksista

– mielenterveys ja –sairaus

– psykososiaalinen kriisi

– keskeiset mielenterveyshäiriöt: ahdistuneisuus, mielialahäiriöt, skitsofrenia ja muut psykoosit

14. Motivoiva työtapa

– muutosvaiheenmalli

– motivaatio

– muutokseen motivointi

 

15. Vuorovaikutus työyhteisössä ja asiakastyössä

– dialogin rakenteet ja vuorovaikutussuhteen peruspositiot

– työssä jaksamisen lyhytoppimäärä

– työperäinen stressi ja sen käsittely

– työyhteisön konfliktien ja kriisien käsittely

– myötätuntouupuminen ja sen ehkäisy

– työyhteisötaidot

Tutustu toimintamallien kehittämisten tulosten viemiseen käytäntöön:

Toimintamallit käytännöiksi_loppuraportti 2009

Olemme toteuttaneet erilaisiin organisaatioihin integroituja valmennusohjelmia vuodesta 2000. Kokonaisuuteen kuuluu mm. asiantuntijaluennot, konsultaatiot, selvitystyöt sekä valmentavat harjoitteet. Toteutamme myös räätälöityä koulutusta päihdeyksiköihin.