Michael R. Scotch

Päihteet ja työelämä

Tiesitkö: Alkoholisairaus on mukana vuosittain 9000:ssa työkyvyttömyyseläkepäätöksessä. Työntekijän mahdollinen päihdeongelma on kokoyhteisön ongelma niin kauan kunnes siihen puututaan. Ota huoli puheeksi, se kannattaa.

 

Työssäni kohtaan päihteiden käytöllä tai psyykkisesti oireilevia potilaita ja heidän läheisiään. Tämän käytännön kokemukseni välitän yhteistyöorganisaatioihin täydennettynä ajankohtaisilla teemoilla. Työhistoriassani olen toteuttanut useamman organisaation kanssa päihdeohjelmien tai vastaavien jalkauttamista eri menetelmillä;

 

koulutukset, tietoiskut, valmennusohjelmat ja erilaiset teemaan liittyvät konsultaatiot.

 

Minulle yhteistyön lähtökohta on aina asiakaslähtöisyys niin organisaatio- kuin yksilötasoilla. Yhteistyö räätälöidään tilaajan tarpeen mukaiseksi.

 

Lisätietoja: petri.kylmanen@moodhouse.fi

 

Lataa esite korkki kiinni >