Työnohjaus

ja konsultaatiot.

Michael R. Scotch

Työnohjaus ja konsultaatiot

Työnohjaus on tärkeä työyhteisön ja työntekijöiden hyvän, asiakaslähtöisen työn laadun varmistaja.  Tutkivalla työohjausasenteella tuotetaan yhdessä toimivia käytäntöjä, jaksamista,  iloa ja onnistumisen kokemuksia.

 

Tarjoamme ratkaisu- ja voimavarasuuntautunutta, suoraa ja välillistä yksilö- ja ryhmätyöohjausta  sekä konsultaatiota yhdessä määriteltyihin tarpeisiin. Työnohjauspalvelumme on joukkuepeliä tutkivalla asenteella organisaationne, tiiminne ja ammattilaistenne kanssa  osaamisen, yhteistyön, ymmärryksen, merkitysten ja pyrkimysten jäsentymiseksi.

 

Ota yhteyttä:

 

Petri Kylmänen, sairaanhoitaja ylempi AMK, työnohjaaja (Ratkes)

Ari Terävä, yhteisöpedagogi (AMK), työnohjaaja (STOry)  Lue lisää Arin palveluista