Päihde- ja mielenterveystyön työkaluja

KOULUTUKSET

Michael R. Scotch

Päihde- ja mielenterveystyön koulutukset

Vieroitusoireiden arviointi ja hoitolinjat; CIWA-Ar, CIWA-B, SOWS ja COWS

Päihteiden käytön kartoittamisen menetelmä

Motivoiva toimintatapa: muutosvaiheen arviointi ja päihteiden käytön funktioanalyysi

PRISM- strukturoidun haastattelumittarin käyttö

Työpaikan päihdeohjelma

EuropASI ja EuroADAD koulutukset

 

Perustietoa huumausaineita ja muuntohuumeista

- tilannepäivitys ja keskeinen lainsäädäntö

- huumausaineiden vaikutukset ja haitat

- käytön tunnistaminen

- huumausaineet internetissä

- huumausaineiden esittely (tämä osio mukaan, mikäli koulutus toteutetaan yhdessä Huumepoliisin kanssa)

 

Päihderiippuvuus ja keskeiset hoitomuodot

- Alkoholi- ja huumausaine Käypä-hoitosuositus

- Potilaan päihdeongelma

- Päihderiippuvuus

- Päihdepalvelut

 

Päihteet ja vieroitusoireet sekä niiden hoito

- alkoholista huumausaineisiin

 

Päihteiden käyttäjä asiakkaana

- Työpaikkana potilaan koti

- Päihdeanamneesi ja erilaisia kartoitusmenetelmiä

- Päihteiden käytöstä keskustelu potilaan ja omaisten kanssa

- Vuorovaikutustaidot

- Uhkaavat tilanteet

- Muutosvaiheenmalli ja muutokseen motivointi

- Tuki- ja ohjausmateriaalit

 

Päihteissä ja psyykoosissa

 

AUDIT-testi ja mini-interventio

- Vaikuttavien työmenetelmien käyttö riskiryhmään kuuluvien alkoholin käyttäjien kanssa

 

Nuoren päihdehäiriö ja sen hoito

- perustietoa ja työkaluja

 

Ikäihmisen päihteiden käyttö

- perustietoa ja ikäihmiselle soveltuvan päihdemittarin käyttö

 

Luovat toimintamallit työpaja

- Osaston ja yksikön työn rajat sekä yhteistyökäytännöt

 

Päihdeongelma työyhteisössä

- Lue lisää >

 

Päihteiden käyttäjä päivystyspoliklinikalla

 

Päihde- ja mielenterveysongelmaisen potilaan kohtaaminen

 

Vuorovaikutus työyhteisössä ja hoitotyössä

- koulutus soveltuu myös osaksi TYHY-päivää

 

Hankalien asioiden puheeksiotto

 

Motivoiva työtapa ja ohjaus

- Lue lisää >