Michael R. Scotch

Tilauskoulutukset

1. Ryhmän ohjaaminen keskustelua ja toiminnallisuutta yhdistellen

 

Kenelle: Verkkokurssi on tarkoitettu kaikille tavoitteellisten ryhmien kanssa työskenteleville. Kurssin tarkoituksena on tarjota perustiedot ja antaa valmiuksia erilaisten ryhmien työskentelyn ohjaamiseen, keskustelua täydentävillä ja yhdistelevillä toiminnallisilla menetelmillä. Tarkoituksena on madaltaa monipuoliseksi ryhmänohjaajaksi ryhtymisen kynnystä.

 

 

Sisältö: Yhteensä 10 opetustunnin kurssi rakentuu lyhyistä, oppimateriaaleilla tuetuista verkkoluennoista, suur- ja pienryhmäharjoituksista verkkoympäristössä sekä teemoihin liittyvistä käytännön kokemusten vaihtamisesta. Osallistujille toimitetaan kurssilla käytetty ja tuotettava opiskelu- ja oheismateriaali.

 

 

Kurssiteemoja;

- Keskustelevien ja toiminnallisten ryhmätyömenetelmien tausta-ajatukset.

- Keskustelevia ja toiminnallisia tyylilajeja yhdistelevät ryhmätyön työkalut ja menetelmät.

 

Toteutus: Kurssi toteutetaan kahtena puolen päivän verkko-opetuksena (interaktiivinen webinaari), johon otetaan maksimissaan 10 opiskelijaa

 

Pääkouluttaja: Ari Terävä, yhteisöpedagogi (AMK), työnohjaaja (STOry),

vuorovaikutus- ja menetelmäkouluttaja (Humak), NLP Master ja kuvataideterapeutti.

 

 

2. Kouluttamisen ja luennoinnin perusteet

 

 

Kenelle; Verkkokurssin tarkoituksena on tarjota perusvalmiuksia pieniä koulutuksellisia kokonaisuuksia tai opetusluentoja suunnitteleville ja toteuttaville, kohderyhmän tarpeita vastaavilla ja tehokasta oppimista edistävillä muodoilla ja välineillä.

 

 

Sisältö; Yhteensä 10 opetustunnin kurssi rakentuu lyhyistä, oppimateriaaleilla tuetuista verkkoluennoista, suur- ja pienryhmäharjoituksista verkkoympäristössä sekä teemoihin liittyvistä käytännön kokemusten vaihtamisesta. Osallistujille toimitetaan lisäksi kurssilla käytetty ja tuotettava opiskelu- ja oheismateriaali.

 

 

Kurssiteemoja;

Opetuksellisen vuorovaikutuksen taustateoria

Teemallisen opetusosion systemaattinen suunnittelu

Oppimistarkoituksen mukaiset koulutusmenetelmät

Vaikuttavan luennon toteutus ja arviointi

 

 

Toteutus: Kahden päivän kurssi toteutetaan kahtena puolipäiväopetuksena (interaktiivinen webinaari), kurssille otetaan maksimissaa 20 opiskelijaa

 

 

Pääkouluttaja; Ari Terävä, yhteisöpedagogi (AMK),  työnohjaaja (STOry),

vuorovaikutus- ja menetelmäkouluttaja (Humak), NLP Master ja kuvataideterapeutti.

 

 

3. Ryhmän käyttö päihde- ja mielenterveyspalvelussa

 

 

Tavoite; Verkkokurssi antaa perustietoja ja -valmiuksia käyttää ryhmätyön menetelmiä päihde- ja mielenterveyspalveluissa.

 

 

Sisältö: Viiden opetustunnin laajuinen verkkokurssi rakentuu lyhyestä teoreettisestä perehdytyksestä, oppimateriaalista sekä ryhmäharjoituksista verkkoympäristössä. Osallistujille toimitetaan etukäteen ryhmätyön teoriaa ja käytäntöjä kuvaana materiaalipaketti sekä kurssilla käytetty ja tuotettava opiskelu- ja oheismateriaali.

 

 

Kurssiteemoja;

Tavoitteellisen ja voimavarasuuntautuneen ryhmätyön taustateoria,

Ryhmätyön tyylilajin keskeiset keskustelu- ja toiminnalliset menetelmät päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kanssa.

Onnistuneen ryhmätyön kokemukset ja haasteet päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kanssa.

 

 

Pääkouluttaja Ari Terävä, yhteisöpedagogi (AMK), työnohjaaja (STOry),

vuorovaikutus- ja menetelmäkouluttaja (Humak), NLP Master ja kuvataideterapeutti.

KYSY LISÄÄ

Olemme toteuttaneet erilaisiin organisaatioihin integroituja valmennusohjelmia vuodesta 2000. Kokonaisuuteen kuuluu mm. asiantuntijaluennot, konsultaatiot, selvitystyöt sekä valmentavat harjoitteet. Toteutamme myös räätälöityä koulutusta päihdeyksiköihin.