Michael R. Scotch

Tilauskoulutukset

1. Ryhmän ohjaaminen

 

 

Kenelle: Verkkokurssi on tarkoitettu kaikille tavoitteellisten ryhmien kanssa työskenteleville. Kurssin tarkoituksena on tarjota erilaisten ryhmien työskentelyn ohjaamisen perustiedot, osaamisen perustan ja madaltaa ryhmänohjaajaksi ryhtymisen kynnystä.

 

 

Sisältö: Yhteensä 10 opetustunnin kurssi rakentuu lyhyistä, oppimateriaaleilla tuetuista verkkoluennoista, suur- ja pienryhmäharjoituksista verkkoympäristössä sekä teemoihin liittyvistä käytännön kokemusten vaihtamisesta. Osallistujille toimitetaan lisäksi kurssilla käytetty ja tuotettava opiskelu- ja oheismateriaali.

 

 

Kurssiteemoja;

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneen ryhmätyön taustateoria

Ohjaajan tehtävät onnistuneessa ryhmätyössä

Ryhmätyöskentelyn keskeiset työkalut ja menetelmät

 

 

Toteutus: Kahden päivän kurssi toteutetaan kahtena puolipäiväopetuksena (interaktiivinen webinaari), kurssille otetaan maksimissaa 20 opiskelijaa

 

 

Pääkouluttaja: Ari Terävä, yhteisöpedagogi (AMK), työnohjaaja (STOry),

vuorovaikutus- ja menetelmäkouluttaja (Humak), NLP Master ja kuvataideterapeutti.

 

 

2. Kouluttamisen ja luennoinnin perusteet

 

 

Kenelle; Verkkokurssin tarkoituksena on tarjota perusvalmiuksia pieniä koulutuksellisia kokonaisuuksia tai opetusluentoja suunnitteleville ja toteuttaville, kohderyhmän tarpeita vastaavilla ja tehokasta oppimista edistävillä muodoilla ja välineillä.

 

 

Sisältö; Yhteensä 10 opetustunnin kurssi rakentuu lyhyistä, oppimateriaaleilla tuetuista verkkoluennoista, suur- ja pienryhmäharjoituksista verkkoympäristössä sekä teemoihin liittyvistä käytännön kokemusten vaihtamisesta. Osallistujille toimitetaan lisäksi kurssilla käytetty ja tuotettava opiskelu- ja oheismateriaali.

 

 

Kurssiteemoja;

Opetuksellisen vuorovaikutuksen taustateoria

Teemallisen opetusosion systemaattinen suunnittelu

Oppimistarkoituksen mukaiset koulutusmenetelmät

Vaikuttavan luennon toteutus ja arviointi

 

 

Toteutus: Kahden päivän kurssi toteutetaan kahtena puolipäiväopetuksena (interaktiivinen webinaari), kurssille otetaan maksimissaa 20 opiskelijaa

 

 

Pääkouluttaja; Ari Terävä, yhteisöpedagogi (AMK),  työnohjaaja (STOry),

vuorovaikutus- ja menetelmäkouluttaja (Humak), NLP Master ja kuvataideterapeutti.

 

 

3. Ryhmän käyttö päihde- ja mielenterveyspalvelussa

 

 

Tavoite; Verkkokurssi antaa perustietoja ja -valmiuksia käyttää ryhmätyön menetelmiä päihde- ja mielenterveyspalveluissa.

 

 

Sisältö: Viiden opetustunnin laajuinen verkkokurssi rakentuu lyhyestä teoreettisestä perehdytyksestä, oppimateriaalista sekä ryhmäharjoituksista verkkoympäristössä. Osallistujille toimitetaan etukäteen ryhmätyön teoriaa ja käytäntöjä kuvaana materiaalipaketti sekä kurssilla käytetty ja tuotettava opiskelu- ja oheismateriaali.

 

 

Kurssiteemoja;

Tavoitteellisen ja voimavarasuuntautuneen ryhmätyön taustateoria,

Ryhmätyön tyylilajin keskeiset keskustelu- ja toiminnalliset menetelmät päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kanssa.

Onnistuneen ryhmätyön kokemukset ja haasteet päihde- ja mielenterveysasiakkaiden kanssa.

 

 

Pääkouluttaja Ari Terävä, yhteisöpedagogi (AMK), työnohjaaja (STOry),

vuorovaikutus- ja menetelmäkouluttaja (Humak), NLP Master ja kuvataideterapeutti.

KYSY LISÄÄ

Olemme toteuttaneet erilaisiin organisaatioihin integroituja valmennusohjelmia vuodesta 2000. Kokonaisuuteen kuuluu mm. asiantuntijaluennot, konsultaatiot, selvitystyöt sekä valmentavat harjoitteet. Toteutamme myös räätälöityä koulutusta päihdeyksiköihin.